FN's 17 Verdensmål - bæredygtighed

En naturlig del af vores opgaver...

Vi er innovative og støtter udviklingen i at skabe værdifulde løsninger der øger bæredygtighed. Dette sker som en naturlig del i at være med til udvikle løsninger og produkter hos vores kunder, sammen med vores mange kompetente leverandører.

FN`s 17 VERDENSMÅL

FN har udstukket 17 konkrete mål og hele 169 delmål, som forpligter alle FN’s medlemslande. Der fokuseres desuden på at fremme fred, sikkerhed og stærke institutioner, samt at styrke internationale partnerskaber. Målet er helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

I Eltech Solution A/S forkuserer bl.a. vi på følgende verdensmål:

Hassellunden 14  ∙  DK-2765 Smørum
Tel +45 7010 1410

Nordea Bank: 2191 8979190108
CVR nr: DK64106910

SWIFT: NDEADKKK
Email: info@eltechsolutions.dk