Profil

Eltech Solutions A/S är ett kund- och försäljningsinriktat företag som ägs av Addtech AB.

Baserat på en nära dialog med kunderna och en gedigen förståelse för deras behov, hittas tillsammans attraktiva och konkurrenskraftiga lösningar.

Vi arbetar för att stärka samarbetet mellan kunder och leverantörer. Vi är därför mycket intresserade av att ingå strategiska partnerskap med både kunder och leverantörer. Ett bra partnerskap gör det möjligt för alla parter att ta del av den ömsesidiga nytta detta resulterar i.

Vi har ett dedikerat mål att fortsätta att utöka vår roll på den globala marknaden.